Homojen ve Heterojen Karışımlar Nedir?

 

İlk okul ders konularından olan homojen ve heterojen karışım nedir konusunu detaylı örneklerle anlatacağız.Homojen ve Heterojen Karışımlar Nedir?

 

Homojen ve heterojen karışım nedir sorusuna, iki yada daha fazla maddenin biraraya gelmesi sonrası, tepkime gerçekleşsin yada gerçekleşmesin, karışım oluşmaktadır. Bu karışımlara homojen karışım yada heterojen karışım denmektedir. Homojen ve heterojen karışımın ne olduğuna ayrı ayrı gözatalım.

 

 

Homojen Karışım Nedir? 

 

Homojen karışım nedir ve heterojen karışım arasındaki farkları nelerdir sorusu için homojen karışımın ne olduğunu açıklayalım. Katı, sıvı yada gaz maddeleri birbiriyle karıştırdığımızda karışımlar elde etmekteyiz. Elde edilen karışımların atom parçacıkları birbirisi içerisine girebilir ve dışarıdan bakıldığında karışımı elde etmekte kullanılan maddeler ayırt edilemiyorsa homojen karışım elde edilmiş demektir. 

 

Homojen karışımlar fiziksel ve kimyasal olarak birbirine benzemektedirler. Bu sebeple, karışımı oluşturan maddeleri ayırt etmek mümkün değildir. Homojen Karışım Örnekleri

 

Örneğin, Bir bardak suyun içerisine mürekkep damlattığımızda homojen karışım elde edilir. Su ve mürekkebin birbirinden gözle ayırt edilebilmesi mümkün değildir. Benzer şekilde, kola içerisinde yer alan CO2 gazı da homojen karışıma örnektir. 

 

 

Heterojen Karışım Nedir?

 

Homojen karışım hakkında bilgi edindikten sonra heterojen karışım nedir konusuna da gözatalım. Heterojen karışım, fiziksel yada kimyasal olarak birbiriyle uyuşmayan, ayrışan maddelerin karıştırılması sonucunda elde edilen ve gözle karışım maddelerinin ayırt edilebildiği karışım türüdür. 

 

 

Heterojen Karışımlar Örnekleri

 

Örneğin, kum ile taş karışımı. Birbiriyle tepkimeye girmeyecek yada atomları birbirine uyumlu olmaması sebebiyle gözle ayırtedilebilen karışımlar heterojen karışımlara örnek gösterilebilir.

 

Heterojen karışımlar ikiye ayrılmaktadır, emülsiyon karışımlar ve süspansiyon karışımlardır.

 

 

Emülsiyon Karışımlar Nedir? 


Sıvı madde içerisinde birbaşka sıvı maddenin karışmadan oluşan karışımlara emülsiyon karışımlar denmektedir. Su ile zeytinyağı örnek olarak gösterilebilir.Süspansiyon Karışımlar Nedir?


Sıvı madde içerisine katı madde eklenerek elde edilen karışımlara süspansiyon karışımlar denmektedir. Su ile toprak karışımı örnek olarak gösterilebilir.

 

 

Homojen ve Heterojen Karışımın Ortak Özellikleri Nedir?

 

  • Karışımların özkütleleri sabit değildir. 
  • Karışımı oluşturan maddeler arasında kimyasal bağ oluşmaz.
  • Karışımlar, saf iki yada faha fazla maddenin biraraya gelmesiyle oluşurlar.
  • Karışımlar fiziksel yöntemler ile birbirinden ayrılabilir. 
  • Elde edilen karışımın kimyasal özellikleri genellikle değişmemektedir.
  • Karışımların ayırt edici özellikleri yoktur.
  • Karışımlar saf olmadıkları için sembollerle ifade edilmezler.
  • Erime ve kaynama noktaları değişkenlik gösterebilir.

 

Homojen karışım ve heterojen karışım ile ilgili detaylı bilgi, örnekler vermeye çalıştım. Yorumlarınız değerlidir, lütfen yorumlarınızı esirgemeyiniz.