Vatandaşlık Sorumluluklarımız Nelerdir?

 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatandaşlık sorumluluklarımız nelerdir ve vatandaşlık görevleri nelerdir sorularına yanıt arayacağız.

 

 

Vatandaşlık Sorumluluklarımız Nelerdir?

 

Vatandaş olarak bazı haklarımız olduğu kadar ülkeye yada topluma karşı vatandaşlık sorumluluklarımız da vardır. Vatanına saygılı her birey vatandaşlık görevleri nelerdir bilmeli ve vatandaşlık görevlerini yerine getirmelidir.

 

Vatandaşlık sorumluluklarımız nelerdir ve vatandaşlık görevleri nelerdir sorusuna yanıt aramadan önce vatandaşlık nedir ve sorumluluk nedir sorularına yanıt bulmalı ve anlamalıyız.

 

 

Vatandaşlık Nedir?

 

Vatandaş, ülkeye bağlı olan birey anlamına gelmektedir. Anayasamızda, ülkede yaşayanların devlet tarafından anayasada vaad edilen haklardan yararlanabilmeleri için ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olmaları gerekmektedir.

 

 

Sorumluluk Nedir?

 

Kişinin yada kurumun, üzerine düşen ödevleri zamanında yerine getirmesi ve ödevlerinden doğan sonuçları kabullenmesine sorumluluk denmektedir.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR | Bireysel Sorumluluk Nedir?

 

 

Vatandaşlık Görevleri Nelerdir?

 

Vatandaşlık görevleri nelerdir sorusuna birkaç madde halinde cavap vermek gerekirse,

 

 • Kanunlara uymak ve kurallara saygılı olmak
 • Seçme ve seçilme hakkı
 • Vergi vermek
 • Askerlik görevini yerine getirmek
 • Toplumsal kurallara saygı duymak ve kuralları yerine getirmek
 • Toplumun huzurunu bozmamak

 

 

Kanunlara Uymak

 

Devlet tarafından belirlenen kanunlara ve toplum tarafından oluşturulan kurallara uymak, vatandaşlık sorumluluklarımızdandır. Kanunlara uyulmaması veya toplumsal kurallara riayed edilmemesi sonucunda toplum düzeni bozulacaktır.

 

 

Seçme ve Seçilme Hakkı

 

Vatandaş olarak seçme ve seçilme hakkına sahibiz ancak oy kullanarak seçmek hak olduğu kadar vatandaşlık sorumluluklarımızdandır. 

 

 

Vergi Vermek

 

Vergi, devletin kendi sorumluluklarını ve görevlerini yerine getirebilmesi için ihtiyacı olan mali kaynağı vatandaşın kazanımlarından elde etmesidir. Yalnızca vatandaştan değil, tüzel kişiliği olan her kurumdan da vergi alınmaktadır.

 

 

Askerlik Görevini Yerine Getirmek

 

20 yaşını doldurmuş her Türk erkeği askerlik görevini yapmakla yükümlüdür. İhtiyaç halinde 41 yaşına kadar tekrar askere alınabilir. Askerlik görevini yerine getirmek her Türk erkeği için vatandaşlık sorumluluğudur.

 

 

Toplumsal Kurallara Saygı Duymak

 

Toplumun oluşturduğu kurallara saygı duymak vatandaşlık sorumluluklarımızdan birisidir. Yazılı olmayan ancak toplumun düzenini sağlayan örf, afet, gelenek, görenek gibi kurallar, toplumu ayakta tutan diğer öğelerdir.

 

 

Toplumun Huzurunu Bozmamak

 

Doğada var olan herşey insanlık için vardır. İnsanlar da toplum için vardır. Topluluk olarak yaşadığımız sürece toplum tarafından oluşturulan kurallara uymak, topluluk olarak yaşamanın gerekliliklerindedir. Topluluk olarak yaşamanin gereğini yapmak vatandaşlık sorumluluklarımızdan birisidir.

 

 

Vatandaşlık Hakları Nedir?

 

Vatandaşların sorumlulukları olduğu kadar bazı hakları da vardır. Bu haklar devlet tarafından güvnce altına alınmıştır ve vazgeçilemez, devredilemez haklardır.

 

 • Yaşama hakkı
 • Kişi hürriyeti ve güvenliği
 • Kişi dokunulmazlığı
 • Özel hayatın gizliliği ve korunması
 • Din ve vicdan hürriyeti
 • Yerleşme veya seyehat hürriyeti
 • Düşünce ve kanaat hürriyeti
 • Bilim ve sanat hürriyeti
 • Mülkiyet hakkı
 • Toplantı hakkı
 • Basın ve yayın hürriyeti
 • Hak arama hürriyeti
 • Temel hak ve hürriyetlerin korunması 

 

Topluluk olarak yaşayan vatandaşlar olarak vatandaşlık sorumluluklarımızı bilmeli, bilincinde olmalı ve topluma karşı saygılı yaşamalıyız. 

 

Yazımızda vatandaşlık sorumluluklarımız nelerdir ve vatandaşlık görevleri nelerdir sorularına maddeler halinde yanıt verdik. Vatandaş olmanın gereği olan vatandaşlık görevimiz nelerdir bilmeli ve hayatımızı bu görevlerin bilince sürdürmeliyiz.

 

 

YORUMLAR

Daha yeni Daha eski