Katı Sıvı Gaz Maddeler

 Katı, sıvı, gaz maddeler neledir. İlk öğretimde anlatılan katı sıvı ve gaz maddeler nelerdir. Katı sıvı gaz madde örnekleri. Katı sıvı gaz madde slaytı.

 

 

Katı Sıvı Gaz Maddeler

 

Öğrenciler, ilk olarak okuma yazmayı öğrenmektedirler sonrasında ise sırasıyla Türkçe ve matematik derslerini görmekte ve 4. sınıfta fen bilgisi dersi ile tanışmaktadırlar. Oldukça eğlenceli, çocuklara sıradışı gelen bilgilerin yer aldığı, aktif deneylerin yapılarak öğrenildiği derstir fen bilgisi dersi.  

 

Fen bilgisi ders müfredatında maddenin halleri konusu da yer almaktadır. Katı, sıvı ve gaz formunda olan maddenin hallerini örneklerle açıklayacak ve katı sıvı gaz maddelerin neler olduğunu anlamaya çalışacağız.

 

Günlük hayatımızda katı, sıvı ve gaz maddeler ile sürekli karşılaşmaktayız. Soluduğumuz hava maddenin gaz halindedir, içtiğimiz çay maddenin sıvı halindedir ve çay içerisine attığımız şeker maddenin katı halindedir. Hatta, çay içerisine atılan şeker eridiğinde hal değiştirerek katı halden sıvı hale dönmektedir.

 

O halde katı sıvı gaz maddeler nelerdir, maddelerin halleri nelerdir öğrenelim.

 

Maddenin Halleri Nelerdir?

 

Maddenin 4 hali bulunmaktadır, bunlar, katı, sıvı, gaz ve plazmadır.

 


Katı Maddeler

 

Katı maddelerin madde tanecikleri arasındaki boşluk azdır. Bu sebeple de kendi şekilleri bulunmaktadır. Masa, bilgisayar, zeytin, araba, yazıcı, kapı gibi ürünler katı haldedirler. 

 

Bazı katı maddelerin boyutlarının küçük olması, tanecikli olmaları sebebiyle bulundukları kabın şeklini alabilirler. Tuz, şeker, un gibi maddeler bunlara örnektir.  

 

Katı Maddelerin Özellikleri Nelerdir?

 

 • Akışkan özellikleri yoktur.
 • Belirli bir şekilleri vardır.
 • Sıkıştırılmaları mümkün değildir.
 • Fiziksel yada kimyasal etki olmadan şekilleri bozulmaz.

 

 

Sıvı Maddeler 

 

Katı maddelere göre tanecikleri arasındaki boşluklar daha fazladır ve akışkandırlar. Çay, çiçek yağı, süt gibi maddeler sıvı maddelere örnek olarak gösterilebilir.

 

Sıvı Maddelerin Özellikleri Nelerdir?

 

 • Akışkan haldedirler.
 • Bulundukları kabın şeklini alabilirler.
 • Belirli bir şekilleri yoktur.
 • Sıkıştırılmaları mümkün değildir.

 

 

Gaz Maddeler

 

Sıvı maddelere kıyasla tanecikleri arasındali boşluk daha fazladır. Bu maddeler uçucudur. Üflediğimiz hava, kolonyağında ki alkol ve parfüm, oksijen, karbondioksit gibi maddeler gaz maddelere örnek olarak gösterilebilir.

 

Gaz Maddelerin Özellikleri Nelerdir?

 

 • Akıcıdırlar.
 • En düzensiz yapıya sahiptirler.
 • Belirli bir hacimleri ve şekilleri yoktur.
 • Sıkıştırılmaları mümkündür.
 • Bulundukları kabın her yerine yayılırlar.

 

 

Plazma Maddeler

 

Her ne kadar duymamış olsanız da maddelerin 4. hali plazma halidir. Evrende yer alan çoğu maddeler plazma halinde bulunmaktadır. Gazların enerji verilerek iyonlaştırılması haline plazma hali denmektedir. Güneş, yıldızlar, ay, gezegenler plazma maddelere örnek gösterilebilir.

 

Plazma Maddelerin Özellikleri Nelerdir?

 

 • Belirli bir şekilleri yoktur.
 • Belirli bir hacimleri yoktur.

 

 

Maddenin 4 hali olan katı sıvı gaz ve plazma maddeleri, katı sıvı gaz ve plaz maddelere örnekleri ve özelliklerine yazımızda yer verdik. Sorularınız olursa konu altında yorum yazarak sorabilirsiniz.