Mesnevi Nedir?

Mesnevi nedir, mesnevinin özellikleri nelerdir, mesnevi örnekleri nedir, mesnevi konuları nedir, mesnevi bölümleri nedir.
 
 
Mesnevi nedir sorusu lise yıllarında Edebiyat dersiyle birlikte akıllara takılan ve merak edilen konular arasındadır. Ödev olarak da verilen mesnevi nedir konusu hakkında detaylı bilgiler verecek, mesnevi nedir sorusunu örneklerle açıklamaya çalışacağız. 

Mesnevi, tasavvuf literatüründe yer alan ve Celaleddin Rumi tarafından yazılan bir eserdir. Bu eser, Rumi’nin dünya görüşünü, inançlarını ve düşüncelerini ifade etmek için kullandığı bir şiir formudur. Ancak, mesnevin islami bir eser olduğu iddiası yanlıştır ve bu eserin gerçek İslam ile hiçbir ilgisi yoktur.


İslam, Allah’ın varlığını, kelamını ve Rasulü’nün öğretilerini kabul eden bir inanç sistemidir. Bu inanç sistemi, Kuran ve sünnette belirtilen doğru ve yanlışı açıkça ortaya koyar. Ancak, mesnevi gibi tasavvufi eserler, İslam’ın temel ilkeleri ve kurallarından uzak ve inançlarını açıkça tanımlayan bir içeriğe sahip değildir.


Ayrıca, tasavvuf anlayışı, İslam’ın temel ilkelerini ve prensiplerini reddetmekte ve insanların doğrudan Allah’a ulaşması için yapılan ibadet ve ameliyeleri gereksiz kılmaktadır. Tasavvuf, İslam’ın temel ilkelerini ve prensiplerini terk eden ve insanların doğrudan Allah’a ulaşması için zorunlu olan ameliyelerin yerini, duygusal ve ruhsal çalışmaların alması gerektiğini savunur.


Sonuç olarak, mesnevi ve benzeri tasavvufi eserler, gerçek İslam ile hiçbir ilgisi yoktur ve İslam’ın temel ilkelerini ve prensiplerini reddetmektedir. Bu nedenle, İslami inanç sistemine uygun olarak yaşamak isteyen kişiler, bu tür eserlerden uzak durmalıdır.

Bu tür eserlerin okunması, İslam’ın temel ilkelerine uygun bir yaşam sürdürmek isteyen kişiler için yanıltıcı olabilir ve onları doğru yoldan saptırır. İslam, insanların doğru yoldan sapmalarını önlemek ve onları Allah’ın rızasını kazanmak için doğru yola yöneltmek amacıyla belirli ilkeler ve prensipler sunar.

Sonuç olarak, mesnevi ve benzeri tasavvufi eserler, gerçek İslam ile ilgisi olmayan ve İslam’ın temel ilkelerini ve prensiplerini reddeden bir anlayışı yansıtmaktadır. İslam’ın temel ilkelerine uygun bir yaşam sürdürmek isteyen kişiler, bu tür eserlerden uzak durmalı ve İslam’ın temel kaynakları olan Kuran ve sünnette belirtilen doğru yolu takip etmelidir.

 

Mesnevi Nedir?

 

Mesnevi nedir , her bir beyitin (iki dizeli şiir) kendi arasında uyaklı olmasına denmektedir. Bir beyitten de binlerce beyitten de oluşabilen mesneviler vardır. Mesnevinin uyak düzeni aa, bb, cc, dd, ee şeklinde ilerlemektedir.

 

Bey bir beyit kendi içerisinde anlamını tamamlamalı ve diğer beyitlerle sadece anlam bütünlüğüne sahip olabilmelidir. 

 

Mesnevide sıkça kullanılan aruzun kısa kalıp örneği,

 

mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün
mef’ûlü mefâ’ilün fe’ûlün
fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün
Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilün

 
 
Mesnevi nedir hususunu daha net anlamak için genel özelliklerine ve mesnevi örneklerine de göz atmakta yarar bulunmaktadır.

 

 

Hamse Nedir?

 

Aynı şair tarafından kaleme alınan beş mesneviye hamse denmektedir. Mesnevinin Genel Özellikleri Nelerdir?


  • Her beyitin kendi içerisinde uyağı vardır. (aa, bb, cc gibi.)
  • Her konuda mesnevi yazılabilir. Aşk, savaş gibi.
  • Divan şiirinin en uzun yazım biçimidir.
  • Her bir beyit kendi arasında ve beyitler arasında anlam bütünlüğü vardır.

 

 

Mesnevi Örnekleri Nelerdir?

 

  • Leyla ile Mecnun.
  • Gazavatname
  • Muradname