Milliyetçilik Nedir?

 Milliyetçilik Nedir?

Milliyetçilik nedir, milliyetçilik ilkesi nedir, millet nedir, milliyetçilik açıklaması ve milliyetçilik ilkesi hakkında detaylı bilgi.

 

 

Milliyetçilik Nedir?

 

Milliyetçiliğin en önemli ögesi 'millet' olmaktır. Topluluk millet olabilir ve  millet şuuruyla toplum içerisindeki bireylerle birlikte çalışması, birlikte olması ve bu şuuru gelecek nesillere aktarmasına milliyetçilik denmektedir.

 

 

Millet Nedir?

 

Bit topluluğun millet olabilmesi için taşıması gereken bazı kriterler bulunmaktadır. Millet olmak için toplulukta bulunması gereken kriterler;

 

 • Ortak geçmişe sahip olmak.
 • Kader birliğine sahip olmak.
 • Ortak gelecek hedeflerine sahip olmak.

 

Topluluğa millet diyebilmek için yukarıdaki üç kritere sahip olması gerekmektedir.

 

Bazı görüşlere göre ise, millet olmak için farklı kriterlerin de olması gerektiği savunulmaktadır. Bu görüşlerin neler olduğuna ve neden geçerli olmadığına örnekleriyle açıklayalım. 

 

Irk birliği: Aynı ırka mensup olmamalarına rağmen millet olabilen İsviçreliler ve Amerikalılar, ırk birliği olması zorunluluğunun olmadığının kanıtıdır.

 

Dil birliği: İsviçre de 3 farklı dil konuşulmaktadır fakat hepsi tek bir milletin mensubudur. Aynı zamanda, Irak ile Fas, aynı dili konuşmalarına rağmen birbirleri arasında farklılıklar bulunmaktadır.

 

Din birliği: Dünyanın en büyük milletlerinden birisi olan japonya'da onlarca farklı dine mensup kişi bulunmaktadır. Ayrıca, Müslüman'lar aynı dinden olmalarına rağmen hiçbir zaman aynı milletten oldukları söylenmemiştir.

 

 

Milliyetçilik İlkesi Nedir?

 

Kendini aynı milletin üyesi sayan kişilerin duygukları, bir arada ve aynı sınırlar içerisinde yaşadıkları, bağımsız hayat sürme hedefi doğrultusunda toplumu yükseltmeye çalışma isteğidir. 

 

 

Atatürk Milliyetçiliği Nedir?

 

Atatürk milliyetçiliği, '1924 Anayasası'nın 88. maddesinde ve Atatürk İlkeleri'nde de belirtilmiş olan, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin, ulus tanımını dil, kültür ve siyasi birliktelik değerlerine dayandıran milliyetperverlik anlayışıdır.' şeklinde tanımlamıştır.

 

 

Milliyetçilik İlkesi ile Yapılan Yenilikler Nelerdir?

 

 • Türkiye'nin kurulması.
 • Türk Tarih Kurumu'nun açılması.
 • Türk Dil Kurumu'nun açılması.
 • TBMM'nin açılması.
 • Kapitülasyonları kaldırılması.
 • Kabotaj kanununun çıkarılması.
 • Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi.
 • Okulda derslerin Türkçe okutulması.
 • Türk Parasını Koruma Kanunu'nun çıkarılması.

 

 

 

YORUMLAR

Daha yeni Daha eski