Muvahhid Nedir?

Muvahhid nedir:
Allah’ın birliğine inanan, tevhid ehli, selefi, selefin izinde, arı-duru müslüman.


Tağutlara, türbelere, şeyhlere, kabirlere, paraya, sahte ilahlara tapmayan hakiki mü’min. 

Muvahhid, Arapça kökenli bir kelime olup “tek Allah’a inanmak” anlamına gelir. Bu kelime genellikle İslam dininin mensupları olarak tanımlanır ve Müslümanların Allah’a olan inançlarını ifade eder.

Muvahhid olmak, insanların Allah’a inanmalarını ve bu inancını hayatlarına yansıtmalarını gerektirir. Müslümanlar, Allah’ın varlığını, birliğini ve bütünlüğünü kabul eder ve O’nun emirlerine uymayı amaçlar. Bu emirler, Kuran’da bulunan Allah’ın emirleri olarak belirtilmiştir ve Müslümanlar, bu emirlere uymakla inançlarını yaşamış olurlar.

Muvahhidler; Allah’ın dünyada hükümran olduğuna ve kanunları yalnızca O’nun belirleyebileceğine inanan hakiki müslümanlardır.


Sonuç olarak, muvahhid olmak, Allah’ın emirlerine uymak suretiyle dürüst, adil ve iyi davranmalarını gerektirir. Bu, Müslümanlar için hayatlarının en önemli hedefidir ve onların dünya ve ahirette mutlu olmasını sağlar.